Softbrick - ICTleveranciers.nl

SoftbrickSoftbrick ontwikkelt en levert state of the art-oplossingen voor personeelsplanning, budgettering en normering, personeelsinformatie, employee self service, urenregistratie, ordertijdregistratie, projectregistratie en toegangscontrole. Deze modules zijn geïntegreerd in één krachtig systeem: Softbrick WFM.

Bekijk hier meer leveranciers van HRM software.
 
 Geen overzicht over het personeel dat werkzaam is op de verschillende locaties? Is het plannen van de medewerkers lastig en tijdrovend, en de registratie achteraf niet foutloos? Softbrick biedt uitkomst.

De personeelsplanning software van Softbrick houdt rekening met diverse roosters, feestdagen, afwezigheden, vraag, aanbod, bezettingsgraad, in- en uitlenen, over- en onderplanning en geschikte vervanging bij afwezigheid. Bij het in- en uitleen tussen verschillende locaties, zorgt Softbrick uiteraard voor automatische doorberekening op de juiste kostenplaats. Uw personeelsplanning met Softbrick betekent dus fors besparen op tijd en geld!

Forecasting
Wilt u meer sturing aan uw personeelsplanning geven? De juiste persoon met de juiste kwalificaties, op het juiste moment op de juiste (werk)plek, daar draait het om! Plannen wordt een wetenschap
Binnen de personeelsplanning software van Softbrick is het mogelijk om op basis van bepaalde budgetten (bijvoorbeeld met omzetgegevens, bezoekersaantallen en conversie) nauwkeurige normen vast te stellen die gebruikt kunnen worden voor de personeelsplanning. Onze software berekent dan voor u de in te zetten uren of het maximum aan loonkosten. Plannen wordt op die manier een wetenschap in plaats van een inschatting.

Voordelen Forecasting
– Makkelijk de ideale bezetting kunnen bepalen
– Juist anticiperen op pieken en dalen
– Grip op uw personeelskosten
– Nauwkeuriger plannen, zelfs tot op taakniveau
– Bewezen productiviteitsverbetering

Urenregistratie software
Urenbriefjes die zoek raken, onoverzichtelijke spreadsheets en handmatige invoer van uren zonder koppeling naar een salarispakket… Met Softbrick is dit allemaal verleden tijd! Time & Attendance Management is een flexibele en geavanceerde software oplossing voor urenregistratie en verlofregistratie. Zonder enige vorm van complexiteit. Deze module vormt de basis voor ieder Workforce Management systeem.

Inzicht in tijd
De urenregistratie software registreert aan- en afwezigheid, gewerkte tijd, ziekte, verlof, overwerk en toeslagen. Het systeem wordt ingericht volgens de voor u geldende CAO en regelgeving, zodat de gegevens direct klaar zijn voor verloning. Softbrick kan een koppeling realiseren met ieder (online) personeelsinformatie- of salarispakket, wat u veel werk uit handen kan nemen.

Ordertijdregistratie software
Job Control Management is een softwareoplossing waarmee je eenvoudig de werk- en doorlooptijd op orders en bewerkingen kunt registreren. Deze ordertijdregistratie wordt met name gebruikt door industriële (productie)bedrijven. Onze ordertijdregistratie software biedt organisaties de mogelijkheid om arbeidsprocessen te beheersen, rekening houdend met de capaciteiten van mensen en machines.

Efficiency & overzicht
Job Control Management zorgt voor een optimaal beheer van de machinecapaciteiten en levert efficiency op bij het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere opdrachten. De opdrachten waarop geregistreerd wordt, kunnen handmatig worden ingevoerd, of geïmporteerd worden uit een productieplanning of ERP-systeem.

Projectregistratie software
Project Control Management is een softwareoplossing gericht op projectregistratie. Deze module beheert de meest cruciale factoren binnen projecten: tijd en geld. De projectregistratie software kan voor diverse doeleinden worden ingezet. Van eenvoudige urenverantwoording op projecten, tot zeer geavanceerd projectmanagement. Inclusief planning, budgettering, realisering, facturatie en analyse.

Optimale efficiency
Met projectregistratie software als onderdeel van het Softbrick Workforce Management systeem kunnen de berekende projecttijden gekoppeld worden aan (speciale) tarieven. Op deze manier realiseert u een nauwkeurige facturatie aan klanten. Bovendien definieert de projectregistratie software automatisch overwerk en toeslagen en worden deze gegevens foutloos doorgegeven aan het salarissysteem.

Toegangscontrole software
Access Control Management van Softbrick registreert en beheert de toegang van medewerkers en bezoekers tot diverse locaties binnen uw organisatie. De toegangscontrole software kenmerkt zich door de heldere procedures, de realtime verwerking en de eenvoudige bediening. Naast het verlenen van toegang aan medewerkers en bezoekers, is het ook mogelijk om deuren te besturen en alarmen te detecteren.

Eén centraal systeem
Softbrick maakt het mogelijk om de toegangscontrole voor meerdere locaties met één systeem te regelen. Het beheer van medewerkers, toegangslezers en autorisaties kan uiteraard decentraal plaats vinden. Combineert u toegangscontrole met onze tijdregistratie software? Dan kunt u nog meer efficiency bereiken: één database en één pas/badge voor registratie en toegang.

Softbrick Self-Service
Een veel gehoorde klacht van HR-managers is dat zij teveel tijd kwijt zijn met administratieve handelingen en tijdrovende processen. Ook medewerkers zouden meer personeelszaken zelf kunnen afhandelen, waardoor ze ook meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid krijgen. De oplossing is Softbrick Self-Service; dè oplossing voor Manager en Medewerker! Employee Self-Service (ESS) geeft de medewerker meer inzicht en verantwoordelijkheid in zijn/haar personeelszaken, roosters, overzichten, verlofaanvragen en vakantiesaldi. ESS is zeer gebruikersvriendelijk, online en realtime beschikbaar, voor thuis, onderweg of op de werkvloer.

Minder belasting voor HR
Slimme managers hebben alles onder controle met Manager Self-Service (MSS) van Softbrick. Een separate login waarmee managers eenvoudig de handelingen, wijzigingen en aanvragen van medewerkers kunnen monitoren en afhandelen.

Trefwoorden: Softbrick, Workforce Management, personeelsplanning, budgettering en normering, personeelsinformatie, employee self service, urenregistratie, ordertijdregistratie, projectregistratie, toegangscontroleBel of mail deze leverancier als u vragen heeft over de ICT oplossing die u zoekt of de aanpak van uw project. Heeft u hulp of informatie nodig van het ICT informatiecentrum, neemt u dan contact op met de servicedesk via 085 40 10 218.

Bedrijfsnaam Softbrick B.V.
Adres De Elzenhof 7c-d
Postcode en plaats 4191 PA Geldermalsen
Contactpersoon Caroline van Putten
Telefoon 0345-473259
E-mail Caroline.van.putten@softbrick.nl
Meer informatie Bezoek website