Sofon | Sofon Guided Solutions - ICTleveranciers.nl

Sofon


Sofon

Sofon Guided Solutions levert op software gebaseerde Quote-to-cash en CPQ oplossingen voor bedrijven met klantspecifieke producten en diensten.

Bekijk hier meer leveranciers van CRM software
 
 Sofon Guided Solutions wordt ingezet voor uiteenlopende toepassingen. Deze toepassingen hebben vrijwel altijd betrekking op het klantspecifieke verkoopproces. In het bijzonder op het verbeteren van die processen die te maken hebben met het creëren van afspraken tussen u en uw klanten. Daarbij spelen offertes, contracten en orders en de daarin vastgelegde condities een centrale rol.

Sofon Guided Solutions is ontwikkeld met als doel om de gebruiker zelf in de gelegenheid te stellen de software in te richten en te modelleren. Dit voorkomt maatwerk: alle Sofon-gebruikers werken met dezelfde standaard software. Een implementatie is daarom met minimale consultancy-ondersteuning te realiseren. En ook na jaren van gebruik blijft de software steeds aanpasbaar, zodat het de steeds veranderende business-eisen blijft ondersteunen. Zonder conversies, maatwerk of langdurige consultancy.

MISSIE
Het doel van Sofon is om het succes van organisaties te vergroten door het toepassen van ICT op het gebied van contract- en offertemanagement en onderliggende berekeningen, om zodoende de totale Supply Chain te optimaliseren, gebaseerd op ROI en een optimale ‘Value for Money’. De dienstverlening van Sofon is pas dan geslaagd wanneer de klant echt succesvoller is met behulp van de geïmplementeerde oplossing én wanneer deze oplossing aan zijn wensen voldoet. De uitdaging waarvoor organisaties zich gesteld zien is om snel te anticiperen op veranderende omstandigheden, met behoud van kwaliteit. Dit levert de benodigde concurrentiekracht. De Sofon software is de ‘enabler’ om de noodzakelijke veranderingen door te kunnen voeren.

CONTRACT- EN OFFERTEMANAGEMENT
Organisaties dienen zich meer en meer aan te passen aan de wensen van de klanten, wat vraagt om klant-specifieke producten en/of diensten. Sofon richt zich op het optimaliseren en beheersen van het proces van vastleggen, beheersen en realiseren van de specifieke klantwensen, vaak met toenemende complexiteit, vastgelegd in voor de klant op maat gemaakte contracten en/of offertes.De steeds wijzigende markten stellen hoge eisen aan de afstemming van de geleverde producten of diensten met de klantverwachtingen. Door het vastleggen van kennis betreffende de producten en productieprocessen vanuit de gehele Supply Chain en door deze te ontsluiten op het moment van het vastleggen van de klant-verwachtingen wordt een optimale afstemming van de gehele keten ‘inkoop-productie-levering-service’ vooraf gegarandeerd.

GEBASEERD OP ROI EN ‘VALUE FOR MONEY’
Sofon realiseert oplossingen door iteratief modellen te bouwen, modellen waarin de kennis wordt vastgelegd betreffende de productie zowel als van het product zelf, als de condities die van belang zijn voor de levering terwijl bovendien de levenscyclus van contracten en offertes wordt gemanaged. De iteratieve werkwijze garandeert niet alleen een herkenbare en bruikbare oplossing, maar tevens een oplossing die groeit van klein naar groot, die steeds weer verrijkt wordt met nieuwe kennis en daarmee in bruikbaarheid, dus in waarde, toeneemt.
Op deze manier is een evolutionaire en snelle manier van ontwikkeling van de oplossing mogelijk, waarbinnen ROI en ‘Value for Money’ centraal staan.

AMBITIE
Sofon heeft als ambitie om wereldwijd herkend en erkend te worden als een leidende speler op het gebied van services en software in relatie tot contract- en offertemanagement. Om haar missie te realiseren laat Sofon zich continu leiden door een aantal kernwaarden. Dit zijn de kwaliteitscriteria waarop haar producten en services kunnen worden beoordeeld. De klant staat centraal bij Sofon. De ontwikkeling van onze diensten en software modules worden nauw afgestemd op de wensen en behoeften van onze klanten. Als klant bent u de belangrijkste discussiepartner bij het vaststellen van onze ontwikkelagenda. Integriteit, eerlijkheid en duurzaamheid vormen het fundament van iedere relatie die we aangaan. Wij zijn in de relatie met onze klanten continu op zoek naar een ‘win-win’ situatie met respect voor de belangen van beide partijen.

DUURZAAMHEID
Sofon wil duurzame oplossingen bieden. Door oplossingen te baseren op het vastleggen van kennis in modellen, die eenvoudig beheerd en aangepast kunnen worden m.b.v. de Sofon software, bouwen wij maximale flexibiliteit en duurzaamheid in. Om een duurzame samenwerking met een grote toegevoegde waarde te starten met onze klanten is kwaliteit essentieel. Dit betekent dat we ons intern focussen op het aanpassen van onze houding, werkwijze, cultuur en de manier waarop we werken. Op deze manier groeien de vaardigheden van onze medewerkers continu en verbetert hun functioneren in hun werkomgeving wat leid tot werkelijk veranderd gedrag in de praktijk. Continu stimuleert Sofon zichzelf en haar klanten om zich verder te ontwikkelen en kansen en mogelijkheden optimal te benutten. Sofon is ervan overtuigd dat alleen passie en overtuiging leiden tot volwassen innovatieve ideeën. Hiervoor is een organisatie nodig met een sterk lerend vermogen.

PERSOONLIJK SUCCES
Sofon wil een cultuur koesteren waarbinnen mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor is zelfvertrouwen cruciaal. Zelfvertrouwen groeit vooral als je persoonlijk succes behaalt en dat ook als zodanig ervaart. Belangrijke condities die Sofon levert zijn duidelijke afspraken betreffende zowel persoonlijke- als bedrijfsresultaten. Vooral bij een samenwerking krijgen de kernwaarden klantgericht, betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn, persoonlijk succes en baanbrekende resultaten hun echte betekenis. In dat geval voelt het teamresultaat als een persoonlijk succes. Wij willen een infrastructuur creëren waardoor samenwerking spontaan ontstaat.

Trefwoorden: CPQ, ERP, CRM, offerte, sales, contract management, order managementREFERENTIES

Effectieve oplossingen voor iedere klant
Sofon Guided Solutions wordt gebruikt in verschillende branches bij – zo op het oog – totaal verschillende klanten en producten. Onze klanten opereren in de wereld van industrie, groothandel, verzekeringen, telecom en dienstverlening.

De toepassingen van de Sofon-producten verschillen
Ook de toepassingen van de onze producten verschillen. Het ene bedrijf gebruikt Sofon Guided Solutions voor het samenstellen van zeer uitgebreide service- en onderhoudscontracten, terwijl het andere bedrijf de software gebruikt voor het samenstellen van een fysiek eindproduct. En dit kan allemaal, want de mogelijkheden binnen Sofon Guided Solutions zijn legio.

Bekijk het overzicht van referenties


DEMO’S

Bel of mail deze leverancier als u vragen heeft over de ICT oplossing die u zoekt of de aanpak van uw project. Heeft u hulp of informatie nodig van het ICT informatiecentrum, neemt u dan contact op met de servicedesk via 085 40 10 218.

Bedrijfsnaam Sofon
Adres Ekkersrijt 5214
Postcode en plaats 5692 EG Son
Contactpersoon Edward Claushuis
Telefoon +31 (0)402677199
E-mail info@sofon.com
Meer informatie Bezoek website