Copyright - ICTleveranciers.nl

Copyright

Copyright

Alle rechten op de inhoud van deze website en rechten op alle aan deze website gekoppelde domeinnamen, concepten, communicatie en overige teksten komen toe aan het ICT informatiecentrum en genieten wettelijke bescherming. Het begrip ‘box’ als aanduiding voor een gratis informatiepakket over ICT thema’s is een beschermde vinding van het ICT informatiecentrum. Geconstateerde inbreuk op onze rechten of geconstateerd onrechtmatig gebruik van ideeën, concepten of content is, zonder verdere vooraankondiging, onmiddellijk aanleiding voor het via een juridische procedure afdwingen van rectificatie, schadeloosstelling en andere, door rechterlijke uitspraak afgedwongen sancties. Organisatie(s) en/of privépersonen die zich direct of indirect schuldig maken aan inbreuk op onze rechten, worden volledig en zonodig persoonlijk aansprakelijk gesteld voor iedere vorm van materiële en immateriële schade die direct of indirect het gevolg is van hun handelen.